«Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.μεΑ.)
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» με έδρα το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Αρχική / Δραστηριότητες / Φυλλάδιο ενημέρωσης του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων Α. με Α. Π. Ε. Ευρυτανίας

Φυλλάδιο ενημέρωσης του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων Α. με Α. Π. Ε. Ευρυτανίας

Σάββατο 27/3/2021 4:38

Φυλλάδιο ενημέρωσης του Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων Α. Με Α.
Π. Ε. Ευρυτανίας.
Ευχαριστούμε την Ευτυχία Μπόμπορη
Φιλόλογο ΕΑΕ στο ΚΕΣΥ Ευρυτανίας για την συγγραφή του άρθρου.
Ευχαριστούμε το ΚΕΣΥ Ευρυτανίας για την πολύτιμη συνεργασία.
Ευχαριστούμε τον Βασίλη Ιωαννίδη για τον μοναδικό σχεδιασμό του φυλλαδίου.