«Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.μεΑ.)
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» με έδρα το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Αρχική / Δραστηριότητες / Φυλλάδιο 14 Οκτωβρίου Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων Α. ΜΕ Α. Π. Ε. Ευρυτανίας.

Φυλλάδιο 14 Οκτωβρίου Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων Α. ΜΕ Α. Π. Ε. Ευρυτανίας.

Δευτέρα 1/11/2021 6:14

Φυλλάδιο Οκτωβρίου
Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων Α. ΜΕ Α.
Π. Ε. Ευρυτανίας.
 
 
Ευχαριστούμε τον Βασίλη Ιωαννίδη για τον μοναδικό εθελοντικό σχεδιασμό του φυλλαδίου.