«Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.μεΑ.)
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» με έδρα το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Οι Εργαζόμενοι στην Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Αποκατάσταση στην Ειδική Αγωγή στηρίζουν τις Οικογένειες και τα Άτομα με Αναπηρία στις διεκδικήσεις τους για Ισότητα και Αξιοπρέπεια. Η εκπαίδευση ενός παιδιού με αναπηρία σήμερα λαμβάνει χώρα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και στα Τμήματα Ένταξης.

Σκοπός λοιπόν των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, είναι η υποστήριξη του μαθητή με αναπηρία, ώστε να προαχθεί σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και ηθικά και τελικά να ενταχθεί στο οργανωμένο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας και σεβασμού της προσωπικότητάς του.

Εφαρμόζουμε λοιπόν, εξατομικευμένα προγράμματα και με τη συνεργασία εκπαιδευτικού, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και λογοθεραπευτή, επιδιώκουμε την ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή με αναπηρία και την καλλιέργεια νοητικών ικανοτήτων, κοινωνικών ,καθώς και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων χρήσιμων για την αυτονομία του και την κοινωνική προσαρμογή του στη μετέπειτα ζωή.

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου λειτουργεί από το 2007. Είναι 3/θεσιο και αριθμεί 6 μαθητές. Είναι στελεχωμένο με 2 Ειδικούς Παιδαγωγούς και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, ενώ αναμένουμε την τοποθέτηση ψυχολόγου και λογοθεραπευτή. Συστεγάζεται με το 2/θέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο το οποίο αποτελείται από 3 μαθητές και έναν Ειδικό Εκπαιδευτικό, το 3ο Δημοτικό Σχολείο. Η συστέγαση αυτή των Σχολικών μονάδων παίζει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της ένταξης των μαθητών μας, καθώς μέσα από κοινές δραστηριότητες συνυπάρχουν αρμονικά και συνεργάζονται. Βρίσκεται δίπλα στο κα 3ο Νηπιαγωγείο, 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου και το Ε.Ε.Ε.Κ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Γειτνιάζει με εκκλησία, παντοπωλείο, φούρνο και περίπτερο, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Η άψογη συνεργασία και σχέση μεταξύ του προσωπικού συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στην υλοποίηση μεγάλου μέρους των στόχων που θέτουμε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ:
ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ